NyDrivkraft

"Din Coach med helhetlig fokus på karriere, motivasjon og din helse"

Book en uforpliktende kaffeprat for å kartlegge dine behov. Jeg gjennomfører coaching digitalt eller fysisk 1:1 - Du velger hva som passer best for deg!

Tjenester

Har du en følelse av at du bare eksisterer, men ikke er tilstede?

Det er vondt og vanskelig å ikke finne mening i det du gjør, eller å føle seg fanget i et mønster eller en tilstand. Jeg har utdanning og lang erfaring med både livsmestring, karriereveiledning og coaching.
Jeg elsker å hjelpe mennesker til å finne deres vei gjennom livet, og finne tilbake til deres egen drivkraft.

Jeg mener at alle burde ha en coach – en utenforstående person som kan hjelpe deg til å mestre utfordringer, takle følelser, hjelpe til med å ta viktige og riktige beslutninger, forstå nåværende situasjon og sette mål for fremtiden. En coach er ikke en psykolog, vi jobber ikke ut fra diagnoser eller behandlingsplaner.  Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i enkeltpersoner. Vi har et fokus på nåsituasjon, problemløsninger og å bringe mennesket fra nåværende situasjon til et ønsket mål eller ny endring.

Tjenester forside